Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over hoe u door ons bent behandeld. U kunt het niet gebruiken voor het indienen van een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift.

Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk.

Vermeld bijvoorbeeld wanneer u een bepaalde brief hebt geschreven of wat er op een bepaalde datum is gebeurd.

Hebt u een klacht over een medewerker?

Vermeld dan de naam van de medewerker. Stuur kopieën van documenten mee Bijvoorbeeld van brieven, aanslagen of aanmaningen waar u naar verwijst in uw klacht. Wij kunnen uw klacht dan sneller behandelen. Stuur alléén kopieën mee, want u krijgt de documenten niet terug.

Invullen en verzenden

U kunt dit formulier op de computer invullen en opslaan, maar u kunt het niet digitaal naar ons sturen. Print daarom het formulier, onderteken het en stuur het per post naar het adres dat onderaan dit formulier staat.

Wat gebeurt er als wij uw klacht hebben gekregen?

Wij bellen u binnen 1 week nadat wij uw klacht hebben ontvangen. U krijgt een brief als wij u niet kunnen bereiken of als u aangeeft dat u niet wilt dat wij u bellen om te laten weten dat wij uw klacht hebben ontvangen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. In onze privacy statement staat hoe wij dat doen.

    Uw gegevens